قیمت ضایعات مس مخابراتی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
58,000
98/07/21
57,000
98/07/21
55,000
98/07/21
58,000
98/07/21
57,000
98/07/21
59,000
98/07/20
55,000
98/07/20
57,000
98/07/20
51,300
98/07/20
56,000
98/07/20
58,000
98/07/19
57,000
98/07/19
53,000
98/07/19
56,500
98/07/17
56,000
98/07/17
53,000
98/07/16
55,000
98/07/15
57,000
98/07/14
55,000
98/07/13
55,000
98/07/13
53,500
98/07/10
58,000
98/07/10
57,000
98/07/09
55,000
98/07/08
59,000
98/07/07
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی