قیمت ضایعات مس مخابراتی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
57,000
98/08/21
58,000
98/08/21
54,000
98/08/21
56,500
98/08/21
56,500
98/08/21
57,000
98/08/21
50,900
98/08/21
55,000
98/08/21
57,000
98/08/20
56,500
98/08/20
57,000
98/08/20
58,500
98/08/20
56,500
98/08/20
53,000
98/08/19
51,000
98/08/19
57,000
98/08/19
56,000
98/08/18
56,500
98/08/18
55,000
98/08/18
53,000
98/08/17
55,500
98/08/16
55,500
98/08/16
57,000
98/08/15
56,000
98/08/15
54,000
98/08/12
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی