قیمت ضایعات مس مخابراتی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
66,000
98/11/06
58,000
98/11/06
65,500
98/11/06
66,000
98/11/06
66,000
98/11/05
67,500
98/11/05
64,000
98/11/05
60,000
98/11/05
66,000
98/11/05
65,000
98/11/05
67,000
98/11/05
67,000
98/11/05
67,000
98/11/05
61,000
98/11/05
65,000
98/11/05
58,000
98/11/04
66,000
98/11/04
66,000
98/11/04
65,200
98/11/03
67,000
98/11/03
65,000
98/11/03
65,000
98/11/01
67,500
98/11/01
61,000
98/11/01
67,500
98/11/01
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی