قیمت ضایعات مس مخابراتی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
155,000
99/07/29
152,000
99/07/29
158,000
99/07/29
155,000
99/07/29
159,000
99/07/29
158,000
99/07/29
157,000
99/07/29
158,000
99/07/29
160,000
99/07/28
162,500
99/07/28
155,000
99/07/28
162,000
99/07/28
153,000
99/07/28
160,000
99/07/28
162,000
99/07/28
156,000
99/07/28
159,000
99/07/28
153,000
99/07/27
159,000
99/07/27
160,000
99/07/27
160,000
99/07/27
150,000
99/07/27
150,000
99/07/27
160,000
99/07/27
160,000
99/07/27
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی