ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس مخابراتی

مس مخابراتی

مس مخابراتی

تاریخ بروزرسانی : 03/05/04

میانگین خرده بار: 455,250

میانگین عمده بار: 474,200

مس مخابراتی مس حاصل از سیم و کابل های مخابراتی است. یعنی به جای هادی افشان، مفتولی نازک می باشد. سیم های تلفنی در این گروه جای دارند. این نوع کابل‌ها، مغز مسی دارند و به دو روش هوایی و زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نوع هوایی هم درون و هم بیرون ساختمان استفاده می‌شود و روکش آن را از جنس PVC می سازند و انعطاف بالاتری در مقایسه با سیم و کابل های زمینی دارد. فرایند بازیافت ضایعات مس مخابراتی بسیار ارزان تر از استخراج مس از معادن است. ضمن اینکه در طی بازیافت ضایعات مس، کیفیت مس تولید شده و ویژگی های شیمیایی و فیزیکی آن دستخوش تغییر نخواهد شد

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000