قیمت ضایعات مس مخابراتی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
113,000
99/04/24
115,000
99/04/24
114,000
99/04/24
96,000
99/04/24
114,000
99/04/24
69,000
99/04/24
113,000
99/04/24
112,500
99/04/24
110,000
99/04/24
110,000
99/04/24
108,000
99/04/24
111,000
99/04/24
104,000
99/04/24
108,000
99/04/24
106,000
99/04/24
111,000
99/04/24
99,500
99/04/24
112,000
99/04/24
98,500
99/04/23
100,000
99/04/23
110,000
99/04/23
109,000
99/04/23
105,000
99/04/23
88,000
99/04/23
107,000
99/04/23
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی