قیمت ضایعات مس مخابراتی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
171,000
99/12/18
176,000
99/12/18
164,000
99/12/18
179,000
99/12/18
179,000
99/12/18
180,000
99/12/18
167,000
99/12/18
175,000
99/12/18
160,000
99/12/17
164,000
99/12/17
178,000
99/12/17
180,000
99/12/17
160,000
99/12/17
179,000
99/12/17
180,000
99/12/16
176,000
99/12/16
182,000
99/12/16
180,000
99/12/16
156,000
99/12/16
180,000
99/12/16
172,000
99/12/16
179,000
99/12/16
183,000
99/12/16
182,000
99/12/16
180,000
99/12/16
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی