قیمت ضایعات مس کابلی سیاه

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
62,500
98/06/30
62,000
98/06/30
60,000
98/06/30
60,000
98/06/29
60,000
98/06/29
60,500
98/06/29
63,000
98/06/29
61,500
98/06/29
61,000
98/06/28
60,000
98/06/28
60,500
98/06/28
57,500
98/06/28
56,000
98/06/28
59,000
98/06/28
61,500
98/06/28
61,000
98/06/28
60,000
98/06/27
59,000
98/06/27
57,000
98/06/27
61,000
98/06/26
60,500
98/06/26
62,500
98/06/26
60,000
98/06/25
61,000
98/06/25
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی