قیمت ضایعات مس کابلی سیاه

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
114,000
99/05/19
109,000
99/05/19
109,000
99/05/19
109,000
99/05/19
110,000
99/05/19
115,000
99/05/19
113,000
99/05/19
112,500
99/05/19
114,000
99/05/19
113,000
99/05/18
106,000
99/05/18
115,000
99/05/18
115,000
99/05/17
115,000
99/05/17
114,000
99/05/17
115,000
99/05/17
100,000
99/05/17
105,000
99/05/17
115,000
99/05/16
110,000
99/05/16
116,000
99/05/15
155,000
99/05/15
100,000
99/05/15
115,000
99/05/15
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی