قیمت ضایعات مس کابلی سیاه

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
62,000
98/09/16
65,000
98/09/16
57,300
98/09/16
59,000
98/09/15
62,500
98/09/15
60,000
98/09/15
61,000
98/09/15
61,000
98/09/14
62,000
98/09/14
63,000
98/09/14
61,000
98/09/14
60,000
98/09/14
61,500
98/09/14
60,700
98/09/14
64,000
98/09/14
64,000
98/09/14
60,000
98/09/13
64,000
98/09/13
62,000
98/09/13
60,000
98/09/13
62,000
98/09/13
63,500
98/09/13
60,000
98/09/13
61,000
98/09/13
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی