قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
61,000
98/08/21
62,000
98/08/21
57,000
98/08/21
59,000
98/08/21
58,500
98/08/21
60,000
98/08/21
60,000
98/08/21
60,500
98/08/21
60,000
98/08/21
60,000
98/08/21
59,000
98/08/21
60,000
98/08/21
57,500
98/08/21
56,900
98/08/21
60,000
98/08/21
58,000
98/08/21
59,000
98/08/20
59,500
98/08/20
58,000
98/08/20
60,500
98/08/20
60,500
98/08/20
59,000
98/08/20
57,000
98/08/20
59,800
98/08/20
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی