قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
70,000
98/11/06
63,000
98/11/06
69,500
98/11/06
70,500
98/11/06
69,000
98/11/06
69,000
98/11/06
64,000
98/11/06
69,000
98/11/05
69,500
98/11/05
71,000
98/11/05
67,000
98/11/05
67,000
98/11/05
65,000
98/11/05
70,000
98/11/05
67,500
98/11/05
62,000
98/11/05
70,000
98/11/05
68,000
98/11/05
67,000
98/11/05
69,500
98/11/05
68,000
98/11/05
70,000
98/11/04
61,000
98/11/04
66,000
98/11/04
67,000
98/11/04
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی