قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
62,000
98/07/22
61,000
98/07/22
60,000
98/07/21
61,000
98/07/21
60,000
98/07/21
60,000
98/07/21
59,000
98/07/21
60,500
98/07/21
61,000
98/07/21
60,500
98/07/21
58,500
98/07/21
60,000
98/07/21
61,000
98/07/21
60,000
98/07/20
62,500
98/07/20
61,500
98/07/20
57,500
98/07/20
60,000
98/07/20
61,000
98/07/20
59,500
98/07/20
59,000
98/07/20
57,300
98/07/20
61,500
98/07/20
60,000
98/07/20
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی