ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس آرمیچری

قیمت خریداران ضایعات مس آرمیچری

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

219,000

219,000

01/04/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

214,000

214,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

196,200

196,200

01/04/09

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

208,000

208,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

216,000

216,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

200,000

200,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

01/04/08

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

212,000

212,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

220,000

220,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

205,000

205,000

01/04/07

مشاهده

پارس مس (ریاضتی)

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

210,000

210,000

01/04/07

مشاهده

فلز گستر مرکزی

مرکزی - اراک

مرکزی

210,000

210,000

01/04/07

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

198,000

198,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

01/04/07

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

220,000

220,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

205,000

205,000

01/04/07

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

تهران

220,000

220,000

01/04/06

مشاهده

مس آلیاژ کاظمی

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه آراز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

215,000

215,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

210,000

210,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

219,000

219,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه امینی پور

قم - قم

قم

218,000

218,000

01/04/06

مشاهده