ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس آرمیچری

مس آرمیچری

مس آرمیچری

تاریخ بروزرسانی : 03/05/04

میانگین خرده بار: 438,238

میانگین عمده بار: 455,045

ضایعات مس آرمیچری از موتورهای دستگاه‌های الکتریکی به دست می آید.‌ در واقع برای سیم‌پیچی‌های موتور های الکتریکی از مس استفاده می کنند. البته در برخی موتور ها سیم پیچی های آلومینیومی با روکش مس به کار می رود. طبیعتا ارزش مادی کمتری دارد. این نوع ضایعات با نام سیم لاکی نیز شناخته میشود . سیم لاکی سیم مسی است که بر روی مس آن لایه ای عایق که همان لاک است، کشیده شده است. لاک های عایق معمولاً به صورت مایع هستند که پس از پوشش دهی بر روی سیم با روشهای خاص به وسیله حرارت در کوره های لاک زنی پلیمریزه شده و به صورت روکشی جامد، صیقلی و یکنواخت بر روی سطح سیم می چسبند. در سیم پیچیهای موتور و ترانسفورماتور به وفور از آن استفاده میگردد به نحوی که به سیم ترانس نیز معروف است. سیم لاکی با شکل سطح مقطع، شناخته میشود. مقطع سیم لاکی نیز می تواند گرد و تخت باشد. اما متداول ترین نوع مقطع سیم لاکی، گرد است

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات مس آرمیچری

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000