ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس آرمیچری

قیمت خریداران ضایعات مس آرمیچری

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

190,000

190,000

01/09/18

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

230,000

230,000

01/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

210,000

210,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

225,000

225,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

212,300

212,300

01/09/18

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

210,000

210,000

01/09/17

مشاهده

تولیدی مس کروندی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

215,000

215,000

01/09/17

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

230,000

230,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

قم

220,000

220,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

215,000

215,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

225,000

225,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

205,000

205,000

01/09/17

مشاهده

ذوب برنز امید اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

01/09/17

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

230,000

230,000

01/09/17

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

223,000

223,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

225,000

225,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

01/09/17

مشاهده

فلزات رنگی رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

205,000

205,000

01/09/16

مشاهده

فروشگاه فارس

اصفهان - اصفهان

اصفهان

225,000

225,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

قم

220,000

220,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

220,000

220,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

01/09/16

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

225,000

225,000

01/09/16

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

228,000

228,000

01/09/16

مشاهده