ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس آرمیچری

قیمت خریداران ضایعات مس آرمیچری

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات صالحی (کاظمی)

تهران - تهران

تهران

201,000

201,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

178,300

178,300

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

184,000

184,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

192,000

192,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه آراز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

190,000

190,000

00/07/26

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

194,000

194,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شاهنظری

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

184,000

184,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

175,000

175,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

180,000

180,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

198,000

198,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

تهران

195,000

195,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

186,000

186,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

183,000

183,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

199,000

199,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

192,000

192,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه امینی پور

قم - قم

قم

187,000

187,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

190,000

190,000

00/07/25

مشاهده

پارس مس (ریاضتی)

تهران - تهران

تهران

195,000

195,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

180,000

180,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

196,000

196,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه مسال کشاورز

قزوین - آبیک

قزوین

190,000

190,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

196,000

196,000

00/07/25

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

190,000

190,000

00/07/25

مشاهده