ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس آرمیچری

قیمت خریداران ضایعات مس آرمیچری

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

02/09/20

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

325,000

325,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

335,000

335,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

319,000

319,000

02/09/20

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

315,000

315,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

320,000

320,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بابائی

تهران - تهران

تهران

336,000

336,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

334,000

334,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

تهران

335,000

335,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مس ستاری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

332,000

332,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

325,000

325,000

02/09/20

مشاهده

آرین برند

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

332,000

332,000

02/09/20

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

320,000

320,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

333,000

333,000

02/09/20

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

305,000

305,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

320,000

320,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

320,000

320,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

330,000

330,000

02/09/19

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

321,000

321,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

336,000

336,000

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

325,000

325,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی شاه نظری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

317,000

317,000

02/09/18

مشاهده