ایران ضایعات

قیمت ضایعات مکانیکی و ته کارگاهی

قیمت خریداران ضایعات مکانیکی و ته کارگاهی

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

9,000

9,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/03/25

مشاهده

بنگاه فلزات مومنی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/03/23

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

9,000

9,000

01/02/28

مشاهده

شرکت سپهر فولاد لنجان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,000

8,000

01/02/16

مشاهده

بنگاه ضایعاتی راد

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

00/11/23

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

9,500

9,500

00/11/08

مشاهده

بنگاه برادران عظیمی

گیلان - رشت

گیلان

9,000

9,000

00/10/29

مشاهده

انبار ضایعات کیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

00/10/14

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,000

8,000

00/08/12

مشاهده

بنگاه ضایعات اسماعیل پور

مازندران - بابل

مازندران

9,000

9,000

00/08/11

مشاهده

بنگاه فلزات غلامی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,500

8,500

00/07/21

مشاهده

بنگاه فلزات برادران محمدی

هرمزگان - بندرعباس

هرمزگان

7,500

7,500

00/03/08

مشاهده

بنگاه حافظ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

00/02/18

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

7,000

7,000

00/01/29

مشاهده

شرکت ذوب شاهوار

سمنان - شاهرود

سمنان

7,000

7,000

00/01/19

مشاهده

بنگاه فاتح

تهران - شهریار

تهران

5,500

5,500

99/09/30

مشاهده

بنگاه شیراز فلزا

فارس - شیراز

فارس

4,200

4,200

99/05/22

مشاهده

بنگاه علیرضا بختیاری

فارس - شیراز

فارس

3,500

3,500

99/01/12

مشاهده