ایران ضایعات

قیمت ضایعات مکانیکی و ته کارگاهی

قیمت خریداران ضایعات مکانیکی و ته کارگاهی

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

10,500

10,500

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

10,600

10,600

02/09/18

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

12,800

12,800

02/09/16

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,000

8,000

02/09/15

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

02/09/15

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

12,500

12,500

02/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات اسفندیاری

کرمان - جیرفت

کرمان

11,000

11,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,500

10,500

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه پویا ملکی

گیلان - رودسر

گیلان

11,000

11,000

02/09/07

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

11,600

11,600

02/09/04

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

10,000

10,000

02/08/28

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

11,500

11,500

02/08/21

مشاهده

بازیافت کوهپایه

گیلان - رشت

گیلان

10,800

10,800

02/08/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,000

12,000

02/07/26

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

12,500

12,500

02/07/18

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

11,700

11,700

02/06/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

02/05/15

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

10,000

10,000

02/05/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

10,300

10,300

02/04/15

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,000

11,000

02/04/08

مشاهده

بنگاه حاجیان

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,000

11,000

02/02/20

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

9,200

9,200

02/02/04

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

02/01/24

مشاهده

بنگاه شمال شهر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

01/11/07

مشاهده