ایران ضایعات

قیمت مادر برد تک چیپ

قیمت خریداران مادر برد تک چیپ

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

75,000

75,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

70,000

70,000

00/07/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

76,000

76,000

00/07/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

42,000

42,000

00/07/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

71,000

71,000

00/07/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

55,000

55,000

00/07/25

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

70,000

70,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

78,000

78,000

00/07/25

مشاهده

پرتو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

75,000

75,000

00/07/24

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

75,000

75,000

00/07/24

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

60,000

60,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

75,000

75,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

70,000

70,000

00/07/22

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

70,000

70,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

65,000

65,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

72,000

72,000

00/07/18

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

82,000

82,000

00/07/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی امین

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

00/07/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

75,000

75,000

00/07/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

76,000

76,000

00/06/13

مشاهده

تولیدی سعید

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

00/06/08

مشاهده

شرکت بازیافت زیبازر

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

45,000

45,000

00/06/06

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

72,000

72,000

00/05/18

مشاهده