ایران ضایعات

قیمت مادر برد تک چیپ

قیمت خریداران مادر برد تک چیپ

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

02/09/10

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

170,000

170,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

180,000

180,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

110,000

110,000

02/09/10

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

150,000

150,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

105,000

105,000

02/09/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

160,000

160,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

165,000

165,000

02/09/10

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

120,000

120,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

130,000

130,000

02/09/09

مشاهده

پارسا آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

160,000

160,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

165,000

165,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

140,000

140,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

170,000

170,000

02/09/08

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

175,000

175,000

02/09/07

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه وصفی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

170,000

170,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

155,000

155,000

02/09/06

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

180,000

180,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

130,000

130,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

170,000

170,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

145,000

145,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

120,000

120,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

02/09/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

155,000

155,000

02/09/04

مشاهده