قیمت ضایعات مفرغ (برنز)

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
42,000
98/08/21
43,000
98/08/21
42,500
98/08/21
43,500
98/08/21
37,000
98/08/21
42,000
98/08/20
43,500
98/08/20
42,500
98/08/20
35,000
98/08/19
43,700
98/08/19
42,000
98/08/19
42,000
98/08/18
40,000
98/08/18
43,000
98/08/18
40,000
98/08/17
42,000
98/08/17
43,000
98/08/16
42,000
98/08/15
43,000
98/08/15
40,500
98/08/07
40,000
98/08/03
42,000
98/07/29
42,500
98/07/18
38,000
98/07/15
43,000
98/07/10
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی