ایران ضایعات

قیمت ضایعات مفرغ (برنز)

قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

230,000

230,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

220,000

220,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/03/10

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

210,000

210,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

215,000

215,000

02/03/10

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

245,000

245,000

02/03/10

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

230,000

230,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

238,000

238,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

225,000

225,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

210,000

210,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

238,000

238,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

190,000

190,000

02/03/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

210,000

210,000

02/03/07

مشاهده

تولیدی خلج

همدان - همدان

همدان

245,000

245,000

02/03/07

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

220,000

220,000

02/03/07

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

200,000

200,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

255,000

255,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

220,000

220,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه سجاد محمدی

همدان - ملایر

همدان

215,000

215,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

239,000

239,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

235,000

235,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

220,000

220,000

02/02/31

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

210,000

210,000

02/02/30

مشاهده