قیمت ضایعات مفرغ (برنز)

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
42,000
98/07/21
41,000
98/07/21
44,000
98/07/21
43,000
98/07/20
43,000
98/07/19
42,500
98/07/18
42,000
98/07/17
42,500
98/07/17
42,000
98/07/17
35,000
98/07/16
40,000
98/07/16
38,000
98/07/15
40,000
98/07/14
40,000
98/07/13
43,000
98/07/10
42,500
98/07/09
42,500
98/07/08
43,500
98/07/06
42,000
98/07/04
43,000
98/07/01
43,000
98/06/23
45,000
98/06/14
39,000
98/06/09
43,000
98/06/02
39,000
98/04/25
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی