قیمت ضایعات مفرغ (برنز)

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
51,000
98/11/06
55,000
98/11/05
37,000
98/11/05
45,000
98/11/05
51,000
98/11/05
43,000
98/11/05
52,000
98/11/05
51,000
98/11/04
50,000
98/11/04
49,000
98/11/04
48,000
98/11/04
51,000
98/11/03
51,000
98/11/03
51,000
98/11/03
51,000
98/11/01
51,000
98/11/01
51,000
98/11/01
50,000
98/10/30
51,000
98/10/27
51,000
98/10/26
51,000
98/10/23
49,000
98/10/23
52,000
98/10/21
52,000
98/10/16
51,500
98/10/14
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی