ایران ضایعات

قیمت ضایعات مفرغ (برنز)

قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

282,000

282,000

01/11/19

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

230,000

230,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

255,000

255,000

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

260,000

260,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

200,000

200,000

01/11/19

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

230,000

230,000

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

270,000

270,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

01/11/19

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

230,000

230,000

01/11/19

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

268,000

268,000

01/11/18

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

265,000

265,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

267,000

267,000

01/11/18

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

230,000

230,000

01/11/17

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

275,000

275,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

230,000

230,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

255,000

255,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

210,000

210,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

230,000

230,000

01/11/16

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

295,000

295,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

235,000

235,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

260,000

260,000

01/11/14

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

230,000

230,000

01/11/14

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

250,000

250,000

01/11/13

مشاهده

بورس فلزات اسماعیلی

قم - قم

قم

276,000

276,000

01/11/13

مشاهده