ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله سفید

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات لوله سفید

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

20,000

20,000

01/05/16

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/05/15

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

11,000

11,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

22,500

22,500

01/05/15

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

23,000

23,000

01/05/15

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

01/05/14

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

20,000

20,000

01/05/13

مشاهده

بنگاه قرمزی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

20,000

20,000

01/05/13

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/05/12

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

15,000

15,000

01/05/12

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

20,000

20,000

01/05/12

مشاهده

نوین ایده پلیمر

تهران - ری

تهران

29,000

29,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

20,000

20,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/05/11

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

26,000

26,000

01/05/10

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

28,500

28,500

01/05/10

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/05/10

مشاهده

تولیدی پاسارگاد

مرکزی - ساوه

مرکزی

25,500

25,500

01/05/10

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

01/05/10

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

20,000

20,000

01/05/09

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

28,500

28,500

01/05/09

مشاهده

نوین پلاست

مرکزی - اراک

مرکزی

21,500

21,500

01/05/09

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/05/08

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

29,000

29,000

01/05/07

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

البرز

18,000

18,000

01/05/06

مشاهده