ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله سفید

قیمت خریداران ضایعات لوله سفید

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

30,000

30,000

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

17,000

17,000

01/11/13

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

26,000

26,000

01/11/12

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

25,000

25,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

29,000

29,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

27,000

27,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

35,500

35,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

25,000

25,000

01/11/11

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

28,000

28,000

01/11/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

22,000

22,000

01/11/11

مشاهده

نوین پلاست

مرکزی - اراک

مرکزی

25,000

25,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

22,000

22,000

01/11/11

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

01/11/11

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

25,000

25,000

01/11/10

مشاهده

نوین ایده پلیمر

تهران - ری

تهران

37,000

37,000

01/11/10

مشاهده

مرکز بازیافت فومنات

گیلان - فومن

گیلان

23,000

23,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

28,000

28,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

32,000

32,000

01/11/09

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

22,000

22,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه پلی اتیلن رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

30,000

30,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

20,000

20,000

01/11/08

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

20,000

20,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

22,000

22,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

19,000

19,000

01/11/04

مشاهده