ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله سفید

قیمت خریداران ضایعات لوله سفید

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

35,500

35,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

25,000

25,000

02/09/20

مشاهده

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

26,000

26,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

24,000

24,000

02/09/19

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

31,000

31,000

02/09/19

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

30,000

30,000

02/09/19

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

22,000

22,000

02/09/19

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/09/18

مشاهده

نوین ایده پلیمر

تهران - ری

تهران

32,000

32,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

36,000

36,000

02/09/16

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/09/16

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

25,000

25,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

34,000

34,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی احسان

اصفهان - شهرضا

اصفهان

28,000

28,000

02/09/15

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

25,000

25,000

02/09/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

23,000

23,000

02/09/12

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

35,000

35,000

02/09/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

22,000

22,000

02/09/10

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

36,500

36,500

02/09/07

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

25,000

25,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

33,000

33,000

02/08/28

مشاهده