ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله مسی

قیمت خریداران ضایعات لوله مسی

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

185,000

185,000

00/08/12

مشاهده

نوین مس

تهران - تهران

تهران

198,000

198,000

00/08/09

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

199,000

199,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه دنا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

188,000

188,000

00/07/03

مشاهده

بنگاه سادات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

165,000

165,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

184,000

184,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه فیضی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

180,000

180,000

00/05/19

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی صداقت

همدان - همدان

همدان

182,000

182,000

00/05/17

مشاهده

بنگاه كريمی

تهران - ری

تهران

183,000

183,000

00/04/26

مشاهده

بنگاه اهوازی جزایری

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

00/03/30

مشاهده

بنگاه محسنی

تهران - تهران

تهران

182,000

182,000

00/03/18

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سید عادل

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

170,000

170,000

00/02/13

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

155,000

155,000

00/01/29

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

البرز

160,000

160,000

00/01/21

مشاهده

شرکت ذوب شاهوار

سمنان - شاهرود

سمنان

130,000

130,000

00/01/19

مشاهده

بنگاه فلزات صداقت

تهران - ری

تهران

155,000

155,000

00/01/03

مشاهده

بنگاه زاهدیان

مازندران - آمل

مازندران

163,000

163,000

99/12/27

مشاهده

بنگاه فتحی

قم - قم

قم

175,000

175,000

99/12/12

مشاهده

بنگاه حامدی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

130,000

130,000

99/11/25

مشاهده

بنگاه فلزات یوسفی

البرز - ساوجبلاغ

البرز

140,000

140,000

99/11/14

مشاهده

بورس فلزات سالمی

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

156,000

156,000

99/10/17

مشاهده

بنگاه نرگسی

همدان - همدان

همدان

155,000

155,000

99/10/01

مشاهده

بنگاه عاشوری

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

148,000

148,000

99/09/21

مشاهده

توسعه فناوری سرکش

کرمانشاه - اسلام آباد غرب

کرمانشاه

122,000

122,000

99/08/10

مشاهده

فلزات رنگی مسوار

تهران - بهارستان

تهران

150,000

150,000

99/08/05

مشاهده