ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله مسی

لوله مسی

لوله مسی

تاریخ بروزرسانی : 03/05/03

میانگین خرده بار: 443,462

میانگین عمده بار: 460,929

لوله مسی که انواع مختلفی دارد در صنایع مختلف به ویژه انتقال آب، صنایع برودتی و حرارتی، زهکشی، تخلیه فاضلاب و آب آبیاری و کشاورزی ، آب‌پاش های آتش نشانی و توزیع گاز سوختی مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله ها سازگاری زیادی با محیط زیست دارند. همچنین شکل پذیر، ایمن، مستحکم، منعطف و مقاوم در برابر خوردگی هستند. لوله های مسی جز ضایعات ذوبی مس هستند ولی در صورتی که بار یکدست از اضافات و خرده لوله های مسی باشد نسبت به بار ذوبی ارزش بیشتری دارد به همین دلیل در دسته بندی جداگانه ای قیمتگذاری می شود.

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات لوله مسی

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000