قیمت ضایعات لوله مسی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات لوله مسی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
51,000
98/07/21
53,000
98/07/21
59,000
98/07/20
55,000
98/07/19
53,000
98/07/19
53,000
98/07/19
55,000
98/07/18
56,000
98/07/17
54,000
98/07/17
53,000
98/07/16
50,000
98/07/15
54,000
98/07/15
55,000
98/07/14
54,000
98/07/13
52,000
98/07/13
55,000
98/07/10
58,000
98/07/08
55,500
98/07/06
55,000
98/07/04
57,500
98/07/03
55,000
98/06/31
52,000
98/06/28
56,000
98/06/23
54,000
98/06/18
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی