ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله مسی

قیمت خریداران ضایعات لوله مسی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات صالحی (کاظمی)

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

192,000

192,000

00/07/26

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

194,000

194,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شاهنظری

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

184,000

184,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

175,000

175,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

170,000

170,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

198,000

198,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

تهران

194,000

194,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

187,000

187,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

199,000

199,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

192,000

192,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه امینی پور

قم - قم

قم

187,000

187,000

00/07/25

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

170,000

170,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

196,000

196,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

196,000

196,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حسنی

تهران - اسلامشهر

تهران

193,000

193,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

184,000

184,000

00/07/25

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

189,000

189,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه بهکندی

قم - قم

قم

187,000

187,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

195,000

195,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه خاکپور

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

180,000

180,000

00/07/24

مشاهده

فلز گستر مرکزی

مرکزی - اراک

مرکزی

185,000

185,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

195,000

195,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

180,000

180,000

00/07/23

مشاهده