ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله کارتن

قیمت خریداران ضایعات فله کارتن

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

نگین بارو

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

3,100

3,100

01/05/20

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

5,000

5,000

01/05/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

4,500

4,500

01/05/20

مشاهده

بنگاه برتر تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

4,900

4,900

01/05/19

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

4,000

4,000

01/05/19

مشاهده

پرس کارتن امید

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,500

5,500

01/05/19

مشاهده

بنگاه قرمزی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

4,400

4,400

01/05/19

مشاهده

بنگاه علوی

یزد - یزد

یزد

4,200

4,200

01/05/19

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

6,000

6,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه پرس کارتن آرون

تهران - ری

تهران

5,800

5,800

01/05/19

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

4,600

4,600

01/05/19

مشاهده

آریانا کاغذ

البرز - کرج

البرز

3,950

3,950

01/05/18

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

01/05/18

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

4,500

4,500

01/05/18

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

4,000

4,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

4,000

4,000

01/05/18

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

01/05/18

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

4,700

4,700

01/05/18

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

4,050

4,050

01/05/18

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

4,500

4,500

01/05/18

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

تهران

5,300

5,300

01/05/17

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

4,000

4,000

01/05/17

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

5,700

5,700

01/05/17

مشاهده

بنگاه فلزات باقری

چهارمحال و بختیاری - فارسان

چهارمحال و بختیاری

3,700

3,700

01/05/17

مشاهده