ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله کارتن

قیمت خریداران ضایعات فله کارتن

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

تهران

5,500

5,500

01/09/06

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

4,300

4,300

01/09/06

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

4,000

4,000

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

4,500

4,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه مولایی

زنجان - ابهر

زنجان

5,000

5,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

4,500

4,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

4,000

4,000

01/09/05

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

5,500

5,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه سپیدرود

گیلان - آستانه اشرفیه

گیلان

4,500

4,500

01/09/05

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

5,500

5,500

01/09/05

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,100

6,100

01/09/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

5,000

5,000

01/09/05

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

6,000

6,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

4,100

4,100

01/09/05

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

4,600

4,600

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

5,300

5,300

01/09/05

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,400

5,400

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

3,420

3,420

01/09/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

4,300

4,300

01/09/05

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

4,500

4,500

01/09/05

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

4,500

4,500

01/09/04

مشاهده

بنگاه بابل

مازندران - بابل

مازندران

4,500

4,500

01/09/04

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

4,800

4,800

01/09/04

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

3,500

3,500

01/09/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

4,000

4,000

01/09/04

مشاهده