ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله کارتن

قیمت خریداران ضایعات فله کارتن

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

5,200

5,200

01/04/10

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

تهران

5,400

5,400

01/04/10

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

6,200

6,200

01/04/10

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

5,000

5,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

4,000

4,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/04/10

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

4,500

4,500

01/04/10

مشاهده

پرس کارتن امیرعباس

تهران - تهران

تهران

4,600

4,600

01/04/10

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

5,000

5,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه قرمزی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

4,300

4,300

01/04/10

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

4,200

4,200

01/04/10

مشاهده

پارس مقوا شهرکرد

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

4,800

4,800

01/04/10

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

4,700

4,700

01/04/10

مشاهده

انبار محموديان

گیلان - رشت

گیلان

5,000

5,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

3,700

3,700

01/04/10

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

5,500

5,500

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

4,200

4,200

01/04/09

مشاهده

بنگاه کاغذ میثم

مرکزی - اراک

مرکزی

5,000

5,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

4,200

4,200

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

5,000

5,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

4,500

4,500

01/04/09

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

5,000

5,000

01/04/09

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

5,500

5,500

01/04/09

مشاهده