ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله کارتن

قیمت خریداران ضایعات فله کارتن

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

5,200

5,200

02/07/03

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

02/07/03

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

5,000

5,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

6,200

6,200

02/07/03

مشاهده

پارس مقوا شهرکرد

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

5,500

5,500

02/07/03

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

4,000

4,000

02/07/03

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

6,500

6,500

02/07/03

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

4,200

4,200

02/07/03

مشاهده

بنگاه امیدی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

4,200

4,200

02/07/03

مشاهده

کاغذ نایین

اصفهان - نائین

اصفهان

6,400

6,400

02/07/03

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,800

6,800

02/07/03

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

4,200

4,200

02/07/03

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

5,000

5,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه مولایی

زنجان - ابهر

زنجان

5,000

5,000

02/07/02

مشاهده

پرس کارتن مولایی

مرکزی - اراک

مرکزی

5,000

5,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

6,500

6,500

02/07/02

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

5,800

5,800

02/07/02

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

4,500

4,500

02/07/02

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

تهران

6,000

6,000

02/07/02

مشاهده

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

5,150

5,150

02/07/02

مشاهده

گاراژ شاه منصوری

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

02/07/01

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

4,700

4,700

02/07/01

مشاهده