ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله کارتن

قیمت خریداران ضایعات فله کارتن

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

4,200

4,200

02/01/09

مشاهده

بنگاه بابل

مازندران - بابل

مازندران

5,000

5,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

5,000

5,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه مولایی

زنجان - ابهر

زنجان

3,800

3,800

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,000

5,000

02/01/08

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,400

6,400

02/01/08

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

4,300

4,300

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی فردین

کردستان - قروه

کردستان

4,000

4,000

02/01/08

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

5,000

5,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

4,000

4,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

4,900

4,900

02/01/07

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

4,500

4,500

02/01/07

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

4,700

4,700

02/01/07

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

5,000

5,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

5,000

5,000

02/01/06

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

02/01/06

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

4,000

4,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

4,200

4,200

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

4,000

4,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

4,000

4,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

4,400

4,400

02/01/04

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

5,000

5,000

02/01/04

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

6,200

6,200

02/01/02

مشاهده