ایران ضایعات

ضایعات کارت صدا / مودم

ضایعات کارت صدا / مودم

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

245,000

245,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

200,000

200,000

01/11/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

210,000

210,000

01/11/17

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

215,000

215,000

01/11/17

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

01/11/17

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

180,000

180,000

01/11/16

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

225,000

225,000

01/11/16

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

200,000

200,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

200,000

200,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

200,000

200,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

215,000

215,000

01/11/13

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

200,000

200,000

01/11/12

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

245,000

245,000

01/11/09

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

01/11/06

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

180,000

180,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

245,000

245,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

190,000

190,000

01/10/28

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

200,000

200,000

01/10/25

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

01/10/22

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

120,000

120,000

01/10/19

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

150,000

150,000

01/10/16

مشاهده