ایران ضایعات

ضایعات کارت صدا / مودم

کارت صدا / مودم

کارت صدا / مودم

تاریخ بروزرسانی : 02/12/08

میانگین خرده بار: 240,000

میانگین عمده بار: 305,625

کارت صدا یکی از قطعات کامپیوتری است که وظیفه آماده نمودن سیگنال‌های مختلف صوتی جهت پخش شدن از طریق بلندگوها، پردازش سیگنال‌های صوتی ورودی از میکروفون و دیگر سازها را برای ذخیره کامپیوتر انجام می دهد. ضایعات کارت صدا به عنوان دسته ای از ضایعات الکترونیکی داد و ستد می شد

بیشتر

ضایعات کارت صدا / مودم

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000