ایران ضایعات

ضایعات کارت صدا / مودم

ضایعات کارت صدا / مودم

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

250,000

250,000

02/09/10

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

250,000

250,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

235,000

235,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

220,000

220,000

02/09/10

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

250,000

250,000

02/09/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

250,000

250,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

300,000

300,000

02/09/10

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

180,000

180,000

02/09/09

مشاهده

پارسا آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

250,000

250,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

240,000

240,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

200,000

200,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

230,000

230,000

02/09/08

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

02/09/07

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

270,000

270,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه وصفی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

270,000

270,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

02/09/06

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

275,000

275,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

250,000

250,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

320,000

320,000

02/09/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

210,000

210,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

240,000

240,000

02/09/02

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

220,000

220,000

02/08/28

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/08/28

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

260,000

260,000

02/08/23

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

270,000

270,000

02/08/23

مشاهده