قیمت ضایعات کارت گرافیک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات کارت گرافیک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
65,000
98/07/22
65,000
98/07/21
68,000
98/07/19
75,000
98/07/14
85,000
98/07/14
70,000
98/07/06
75,000
98/06/28
50,000
98/06/20
30,000
98/06/13
60,000
98/06/12
60,000
98/06/06
55,000
98/05/06
55,000
98/04/15
65,000
98/03/24
70,000
98/02/17
50,000
98/01/05
42,000
97/12/16
45,000
97/12/01
60,000
97/11/23
47,000
97/10/27
50,000
97/10/02
55,000
97/09/13
30,000
97/07/11
  • 24 مورد
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی