قیمت ضایعات کارت گرافیک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات کارت گرافیک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
81,100
99/09/05
205,000
99/09/04
200,000
99/09/04
170,000
99/09/04
155,000
99/09/03
58,000
99/09/02
180,000
99/09/01
210,000
99/08/30
195,000
99/08/29
200,000
99/08/29
150,000
99/08/25
180,000
99/08/20
200,000
99/08/17
280,000
99/08/14
150,000
99/08/11
220,000
99/08/10
150,000
99/08/10
260,000
99/08/06
300,000
99/08/06
280,000
99/08/05
280,000
99/07/23
210,000
99/06/11
150,000
99/05/22
120,000
99/05/14
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی