ایران ضایعات

قیمت ضایعات کارت گرافیک

قیمت خریداران ضایعات کارت گرافیک

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

500,000

500,000

02/09/10

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

510,000

510,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

535,000

535,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

350,000

350,000

02/09/10

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

300,000

300,000

02/09/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

410,000

410,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

500,000

500,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

400,000

400,000

02/09/09

مشاهده

پارسا آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

460,000

460,000

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

365,000

365,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

450,000

450,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

400,000

400,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

515,000

515,000

02/09/08

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

375,000

375,000

02/09/08

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

550,000

550,000

02/09/07

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

525,000

525,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه وصفی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

535,000

535,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

450,000

450,000

02/09/06

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

525,000

525,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

480,000

480,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

480,000

480,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

500,000

500,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

520,000

520,000

02/09/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

450,000

450,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

530,000

530,000

02/09/02

مشاهده