ایران ضایعات

قیمت ضایعات کاغذ سفید / فرم

قیمت خریداران ضایعات کاغذ سفید / فرم

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

6,000

6,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,500

6,500

02/01/04

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

02/01/02

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

7,000

7,000

01/12/29

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

8,600

8,600

01/12/29

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

8,400

8,400

01/12/27

مشاهده

ارکا سلولز

البرز - کرج

البرز

7,800

7,800

01/12/27

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,000

5,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه بابل

مازندران - بابل

مازندران

4,700

4,700

01/12/25

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

تهران

7,800

7,800

01/12/25

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

7,500

7,500

01/12/25

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

01/12/21

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

8,700

8,700

01/12/20

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

6,500

6,500

01/12/18

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه بازیافت محمد

تهران - تهران

تهران

7,600

7,600

01/12/17

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

01/12/16

مشاهده

انبار کاغذ کریمی

تهران - قدس

تهران

7,400

7,400

01/12/15

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

01/12/15

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه کاغذ فرهاد

البرز - کرج

البرز

7,800

7,800

01/12/08

مشاهده

انبار کاغذ محمدرضا

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,600

7,600

01/12/06

مشاهده