ایران ضایعات

قیمت ضایعات کاغذ سفید / فرم

قیمت خریداران ضایعات کاغذ سفید / فرم

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

8,600

8,600

01/09/06

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

4,300

4,300

01/09/06

مشاهده

بنگاه کاغذ فرهاد

البرز - کرج

البرز

7,700

7,700

01/09/05

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

6,000

6,000

01/09/05

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

6,800

6,800

01/09/05

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/09/05

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

01/09/05

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

8,000

8,000

01/09/05

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,200

6,200

01/09/05

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

7,700

7,700

01/09/05

مشاهده

بنگاه بابل

مازندران - بابل

مازندران

4,700

4,700

01/09/04

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,500

6,500

01/09/04

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

7,700

7,700

01/09/03

مشاهده

ارکا سلولز

البرز - کرج

البرز

7,500

7,500

01/09/02

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

7,600

7,600

01/09/02

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

01/09/02

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

6,500

6,500

01/08/29

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

7,000

7,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/08/28

مشاهده

آرین کارتن

فارس - شیراز

فارس

6,300

6,300

01/08/26

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,100

6,100

01/08/23

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

تهران

8,000

8,000

01/08/23

مشاهده

انبار کاغذ محمدرضا

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

01/08/23

مشاهده