ایران ضایعات

قیمت ضایعات کاغذ سفید / فرم

قیمت خریداران ضایعات کاغذ سفید / فرم

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

02/07/03

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

7,700

7,700

02/07/03

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,500

8,500

02/07/03

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

9,900

9,900

02/07/03

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

9,200

9,200

02/07/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

7,000

7,000

02/07/02

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

9,800

9,800

02/07/02

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,700

7,700

02/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعات شهریار

تهران - شهریار

تهران

6,000

6,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

6,000

6,000

02/06/29

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

6,900

6,900

02/06/29

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,300

6,300

02/06/29

مشاهده

بنگاه هفت جوی

تهران - شهریار

تهران

7,800

7,800

02/06/28

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

02/06/23

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

02/06/21

مشاهده

ارکا سلولز

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

02/06/18

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

9,200

9,200

02/06/18

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

02/06/15

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

7,000

7,000

02/06/11

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

6,000

6,000

02/06/09

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

9,700

9,700

02/06/08

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,700

6,700

02/06/07

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

8,700

8,700

02/06/06

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

9,200

9,200

02/05/27

مشاهده

انبار کاغذ محمدرضا

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

02/05/25

مشاهده