ایران ضایعات

قیمت ضایعات کاغذ سفید / فرم

قیمت خریداران ضایعات کاغذ سفید / فرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه 110 تهران جنوب

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/04/10

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/04/10

مشاهده

شرکت مقواسازی مطلق

تهران - تهران

تهران

7,900

7,900

01/04/10

مشاهده

انبار محموديان

گیلان - رشت

گیلان

7,200

7,200

01/04/10

مشاهده

بنگاه همیار طبیعت

کردستان - سنندج

کردستان

7,890

7,890

01/04/10

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/04/09

مشاهده

قزوین سلولز

قزوین - قزوین

قزوین

5,800

5,800

01/04/09

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

8,800

8,800

01/04/09

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

8,600

8,600

01/04/09

مشاهده

پرس کارتن امید

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

01/04/08

مشاهده

مقوا سازی سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

01/04/08

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

5,800

5,800

01/04/08

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

7,500

7,500

01/04/08

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

8,400

8,400

01/04/07

مشاهده

تولیدی امینی

تهران - ری

تهران

8,500

8,500

01/04/07

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,700

7,700

01/04/07

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

تهران

8,400

8,400

01/04/07

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

8,400

8,400

01/04/07

مشاهده

ارکا سلولز

البرز - کرج

البرز

8,400

8,400

01/04/07

مشاهده

بنگاه کارتن سازی فدائیان

تهران - ری

تهران

6,000

6,000

01/04/07

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

7,400

7,400

01/04/07

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

7,700

7,700

01/04/07

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,300

7,300

01/04/07

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

7,000

7,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

6,500

6,500

01/04/06

مشاهده