ایران ضایعات

قیمت ضایعات کاغذ سفید / فرم

قیمت خریداران ضایعات کاغذ سفید / فرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه مولایی

زنجان - ابهر

زنجان

6,000

6,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

5,800

5,800

00/07/26

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

6,900

6,900

00/07/26

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

7,500

7,500

00/07/26

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,300

7,300

00/07/26

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

6,800

6,800

00/07/26

مشاهده

مقوا سازی سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

00/07/26

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

7,100

7,100

00/07/25

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

7,250

7,250

00/07/25

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

6,200

6,200

00/07/25

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,400

7,400

00/07/25

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

6,800

6,800

00/07/24

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,500

5,500

00/07/24

مشاهده

ارکا سلولز

البرز - کرج

البرز

6,800

6,800

00/07/24

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,500

6,500

00/07/24

مشاهده

انبار امید

البرز - کرج

البرز

6,500

6,500

00/07/24

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

00/07/24

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

7,200

7,200

00/07/23

مشاهده

انبار کاغذ محمدرضا

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

6,700

6,700

00/07/23

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

6,000

6,000

00/07/22

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

5,000

5,000

00/07/22

مشاهده

بنگاه فرازنده

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

00/07/21

مشاهده

بنگاه حسن هاشمی

یزد - یزد

یزد

4,500

4,500

00/07/20

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

4,600

4,600

00/07/19

مشاهده