ایران ضایعات

قیمت ضایعات کاغذ مخلوط

قیمت خریداران ضایعات کاغذ مخلوط

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

6,200

6,200

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,000

6,000

02/03/10

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,800

7,800

02/03/10

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

6,700

6,700

02/03/10

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

تهران

7,399

7,399

02/03/10

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

6,000

6,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

02/03/10

مشاهده

بنگاه اسلامی

تهران - تهران

تهران

7,700

7,700

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

02/03/10

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

6,750

6,750

02/03/10

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

5,500

5,500

02/03/10

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/03/10

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/03/10

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

5,000

5,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

5,500

5,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

7,500

7,500

02/03/09

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

7,700

7,700

02/03/09

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

6,400

6,400

02/03/09

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

02/03/09

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

7,250

7,250

02/03/09

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,000

5,000

02/03/09

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

7,800

7,800

02/03/09

مشاهده