ایران ضایعات

قیمت ضایعات کاغذ پشت طوسی

قیمت خریداران ضایعات کاغذ پشت طوسی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

02/09/20

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

6,500

6,500

02/09/19

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

02/09/18

مشاهده

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

4,220

4,220

02/09/18

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

02/09/18

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

6,300

6,300

02/09/18

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,700

5,700

02/09/17

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

4,500

4,500

02/09/17

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

6,400

6,400

02/09/16

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

5,800

5,800

02/09/15

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,700

6,700

02/09/11

مشاهده

بنگاه آمر

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

02/09/05

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

6,100

6,100

02/08/13

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

5,500

5,500

02/08/08

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/08/08

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

02/07/18

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

02/05/27

مشاهده

انبار محموديان

گیلان - رشت

گیلان

5,500

5,500

02/03/16

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/03/10

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

5,500

5,500

01/11/23

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

تهران

6,000

6,000

01/11/21

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

01/11/19

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/07/16

مشاهده