ایران ضایعات

قیمت شمش آلومینیوم کارتل

قیمت فروشندگان شمش آلومینیوم کارتل

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

98,000

98,000

02/01/04

مشاهده

ریخته گری سعید شمیری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

107,000

107,000

01/12/27

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

102,000

102,000

01/12/14

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

110,000

110,000

01/12/11

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

97,000

97,000

01/12/03

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

95,000

95,000

01/11/27

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

94,000

94,000

01/11/26

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

95,000

95,000

01/11/23

مشاهده

مجموعه تولیدی آلپین

تهران - رباط کریم

تهران

98,000

98,000

01/11/22

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

98,000

98,000

01/11/18

مشاهده

صنایع آلومینیومی ناب

زنجان - زنجان

زنجان

85,000

85,000

01/11/08

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

83,000

83,000

01/11/02

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/03

مشاهده

ذوب آلومینیوم شریف

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,000

65,000

01/06/21

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

56,800

56,800

00/06/19

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

48,000

48,000

00/05/19

مشاهده

ذوب آلومینیوم مبنا

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

99/11/26

مشاهده

الوان ذوب اسپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

43,500

43,500

99/11/08

مشاهده

ذوب آلومینیوم شامی

زنجان - زنجان

زنجان

41,000

41,000

99/09/14

مشاهده

تولیدی شمش میرزایی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

99/03/02

مشاهده

  • 20 مورد