ایران ضایعات

قیمت ضایعات هایمپک - HIPS

قیمت خریداران ضایعات هایمپک - HIPS

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

5,000

5,000

01/05/24

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

01/05/23

مشاهده

پلیمر و پلاستیک طاهری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,000

5,000

01/05/15

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

17,000

17,000

01/05/07

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

5,000

5,000

01/05/03

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

01/04/30

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,600

8,600

01/04/07

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

6,000

6,000

01/03/29

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

8,000

8,000

01/03/28

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

6,000

6,000

01/03/24

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

8,500

8,500

01/03/24

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

6,700

6,700

01/01/21

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

6,500

6,500

00/12/06

مشاهده

ضایعات پارس

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

4,500

4,500

00/11/18

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/11/05

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

00/10/26

مشاهده

تولیدی کیمیاپلاست

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

99/09/19

مشاهده

  • 17 مورد