ایران ضایعات

قیمت ضایعات هایمپک - HIPS

قیمت خریداران ضایعات هایمپک - HIPS

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اوشلی

همدان - همدان

همدان

9,200

9,200

02/09/20

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/09/18

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

تهران

14,000

14,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه یاس

تهران - ری

تهران

10,000

10,000

02/09/15

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,000

8,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه پلیمر محمدی

تهران - ری

تهران

11,000

11,000

02/08/20

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

13,500

13,500

02/08/19

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

7,000

7,000

02/08/16

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

18,000

18,000

02/08/10

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/07/16

مشاهده

تولیدی کریستال علوی

تهران - ری

تهران

8,500

8,500

02/03/31

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

7,000

7,000

02/03/31

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

6,500

6,500

01/06/14

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

6,700

6,700

01/01/21

مشاهده

ضایعات پارس

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

4,500

4,500

00/11/18

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

00/10/26

مشاهده

تولیدی کیمیاپلاست

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

99/09/19

مشاهده

  • 18 مورد