ایران ضایعات

قیمت ضایعات هایمپک - HIPS

قیمت خریداران ضایعات هایمپک - HIPS

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

16,000

16,000

02/03/09

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/03/03

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

7,000

7,000

02/03/03

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

تهران

20,000

20,000

02/02/23

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/02/23

مشاهده

پلیمر و پلاستیک طاهری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,000

5,000

02/01/16

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

7,000

7,000

01/12/15

مشاهده

تولیدی کریستال علوی

تهران - ری

تهران

8,500

8,500

01/11/17

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

7,000

7,000

01/10/20

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

6,500

6,500

01/06/14

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

5,000

5,000

01/05/03

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

8,500

8,500

01/03/24

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

6,700

6,700

01/01/21

مشاهده

ضایعات پارس

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

4,500

4,500

00/11/18

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

00/10/26

مشاهده

تولیدی کیمیاپلاست

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

99/09/19

مشاهده

  • 16 مورد