ایران ضایعات

قیمت ضایعات هارد

قیمت خریداران ضایعات هارد

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

25,000

25,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,000

19,000

00/07/26

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

46,000

46,000

00/07/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

00/07/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

00/07/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

48,000

48,000

00/07/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

25,000

25,000

00/07/25

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

40,000

40,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

55,000

55,000

00/07/25

مشاهده

پرتو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

23,000

23,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

22,000

22,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

23,000

23,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

40,000

40,000

00/07/22

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

35,000

35,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

38,000

38,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

00/07/16

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

18,000

18,000

00/07/10

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

00/07/04

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه حیدری

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

00/06/21

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

21,000

21,000

00/06/13

مشاهده

تولیدی سعید

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

00/06/08

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

34,000

34,000

00/05/18

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

27,000

27,000

00/05/14

مشاهده