ایران ضایعات

قیمت ضایعات هارد

قیمت خریداران ضایعات هارد

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

42,000

42,000

02/01/12

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

02/01/12

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

40,000

40,000

02/01/11

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

45,000

45,000

02/01/10

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

70,000

70,000

02/01/10

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

100,000

100,000

02/01/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

35,000

35,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

65,000

65,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/01/07

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

70,000

70,000

02/01/07

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

45,000

45,000

02/01/07

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

30,000

30,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

02/01/02

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

25,000

25,000

02/01/01

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

35,000

35,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

28,000

28,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

40,000

40,000

01/12/23

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

30,000

30,000

01/12/22

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

01/12/21

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,000

18,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

33,000

33,000

01/12/13

مشاهده