ایران ضایعات

قیمت ضایعات هارد

قیمت خریداران ضایعات هارد

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/09/10

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

45,000

45,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

80,000

80,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

60,000

60,000

02/09/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

38,000

38,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

40,000

40,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

80,000

80,000

02/09/09

مشاهده

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

35,000

35,000

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

78,000

78,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

37,000

37,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

30,000

30,000

02/09/09

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/09/08

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

80,000

80,000

02/09/07

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

40,000

40,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه وصفی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

90,000

90,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

50,000

50,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

42,000

42,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

50,000

50,000

02/08/28

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

40,000

40,000

02/08/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

45,000

45,000

02/08/28

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

همدان

36,000

36,000

02/08/27

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

85,000

85,000

02/08/23

مشاهده