ایران ضایعات

قیمت ضایعات حلب نو

قیمت خریداران ضایعات حلب نو

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,100

15,100

02/07/05

مشاهده

کیان صنعت ذوب

تهران - شهریار

تهران

15,600

15,600

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

02/07/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

15,600

15,600

02/07/05

مشاهده

رایکو فولاد

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,800

15,800

02/07/04

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

15,200

15,200

02/07/03

مشاهده

بنگاه اهن کهربایی

تهران - ملارد

تهران

14,300

14,300

02/07/02

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/07/01

مشاهده

فلزات رنگی سلمانی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

12,000

12,000

02/06/30

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

16,100

16,100

02/06/28

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

14,900

14,900

02/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/06/26

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

14,000

14,000

02/06/24

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,200

13,200

02/05/24

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

02/05/23

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

13,500

13,500

02/04/31

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

13,700

13,700

02/04/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

14,500

14,500

02/04/15

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

15,300

15,300

02/02/31

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

12,000

12,000

02/01/14

مشاهده

بنگاه آهن آلات فتاحی

مرکزی - ساوه

مرکزی

14,100

14,100

01/12/17

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

14,400

14,400

01/11/21

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

12,000

12,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه باقری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/02

مشاهده