ایران ضایعات

قیمت ضایعات حلب نو

قیمت خریداران ضایعات حلب نو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

8,900

8,900

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

8,900

8,900

00/06/27

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

8,000

8,000

00/06/25

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

8,100

8,100

00/06/25

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

9,600

9,600

00/06/24

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

00/06/24

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

9,900

9,900

00/06/24

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

8,400

8,400

00/06/23

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 1)

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/06/22

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

9,600

9,600

00/06/22

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

9,900

9,900

00/06/22

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

10,100

10,100

00/06/21

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,300

10,300

00/06/19

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

00/06/10

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

9,500

9,500

00/06/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,880

10,880

00/06/09

مشاهده

بنگاه خاتمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

00/05/16

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

8,200

8,200

00/04/15

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,200

11,200

00/04/12

مشاهده