ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله حلب کهنه

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

بنگاه فلزات مومنی

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

01/03/23

مشاهده

بنگاه سرخ آبادی

خراسان رضوی - تایباد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات خورشیدوند

لرستان - خرم آباد

لرستان

9,300

9,300

01/03/06

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

8,000

8,000

01/02/28

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

7,000

7,000

01/02/17

مشاهده

بنگاه اعتماد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,500

7,500

00/12/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی راد

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

00/11/23

مشاهده

بنگاه حسینی

خوزستان - دزفول

خوزستان

8,500

8,500

00/11/19

مشاهده

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

تهران

8,100

8,100

00/11/16

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

00/11/11

مشاهده

کارگاه بازیافت هداوند

یزد - یزد

یزد

7,200

7,200

00/11/10

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

8,500

8,500

00/11/08

مشاهده

بنگاه اکبری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,800

7,800

00/11/04

مشاهده

بنگاه برادران عظیمی

گیلان - رشت

گیلان

9,500

9,500

00/10/29

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

00/10/26

مشاهده

کیمیا چدن

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,200

10,200

00/10/23

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

البرز

7,000

7,000

00/10/18

مشاهده

انبار ضایعات کیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

00/10/14

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

00/08/18

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,000

8,000

00/08/12

مشاهده

بنگاه ضایعات اسماعیل پور

مازندران - بابل

مازندران

8,000

8,000

00/08/11

مشاهده

بنگاه مقتدری

تهران - اسلامشهر

تهران

6,500

6,500

00/08/08

مشاهده

انبار منصوری

خوزستان - خرمشهر

خوزستان

4,500

4,500

00/02/31

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

7,000

7,000

00/01/29

مشاهده

انبار دشتی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

00/01/24

مشاهده