ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله حلب کهنه

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

بنگاه سجاد محمدی

همدان - ملایر

همدان

9,500

9,500

01/11/29

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

10,200

10,200

01/11/21

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

تهران

9,000

9,000

01/11/21

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/11/16

مشاهده

تولیدی دهستانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

01/11/15

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,000

10,000

01/11/14

مشاهده

مرکز بازیافت فومنات

گیلان - فومن

گیلان

7,000

7,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

9,500

9,500

01/11/12

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

9,000

9,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

9,500

9,500

01/11/09

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

8,000

8,000

01/11/08

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

7,500

7,500

01/11/08

مشاهده

بنگاه شمال شهر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

9,000

9,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/11/02

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

9,500

9,500

01/10/30

مشاهده

بنگاه صفایی

تهران - تهران

تهران

8,400

8,400

01/10/18

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

تهران

6,800

6,800

01/10/18

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

6,500

6,500

01/10/18

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

7,000

7,000

01/10/16

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

8,500

8,500

01/10/09

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

6,500

6,500

01/10/06

مشاهده

پیمانکاری برادران ورسه

قزوین - قزوین

قزوین

7,500

7,500

01/10/04

مشاهده