ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله حلب کهنه

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

6,500

6,500

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,000

9,000

02/01/02

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

7,500

7,500

01/12/26

مشاهده

بنگاه زاهدی

خراسان رضوی - تربت جام

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/12/26

مشاهده

پرس کارتن علی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/12/26

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

9,000

9,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

9,000

9,000

01/12/24

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

12,650

12,650

01/12/23

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

10,400

10,400

01/12/23

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

11,200

11,200

01/12/21

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه سپیدرود

گیلان - آستانه اشرفیه

گیلان

7,500

7,500

01/12/20

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

7,500

7,500

01/12/20

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

01/12/19

مشاهده

بنگاه آهن آلات فتاحی

مرکزی - ساوه

مرکزی

11,400

11,400

01/12/17

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

8,800

8,800

01/12/17

مشاهده

انبار ضایعات محمد

مرکزی - ساوه

مرکزی

11,500

11,500

01/12/16

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

10,000

10,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

8,500

8,500

01/12/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,500

12,500

01/12/08

مشاهده

بنگاه شاه حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

10,000

10,000

01/12/05

مشاهده

شیراز کارتن

فارس - شیراز

فارس

11,000

11,000

01/12/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

6,500

6,500

01/12/03

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/11/29

مشاهده