ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله حلب کهنه

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

ینقاق ضایعات

گلستان - گرگان

گلستان

5,000

5,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

6,200

6,200

01/07/09

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

6,600

6,600

01/07/09

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

7,950

7,950

01/07/09

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

5,500

5,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

6,000

6,000

01/07/09

مشاهده

شیراز کارتن

فارس - شیراز

فارس

6,500

6,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

7,000

7,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

6,360

6,360

01/07/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

6,000

6,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

6,800

6,800

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

7,000

7,000

01/07/07

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

7,500

7,500

01/07/07

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,200

8,200

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات جعفری

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

5,500

5,500

01/07/06

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

7,000

7,000

01/07/06

مشاهده

آرین کارتن

فارس - شیراز

فارس

5,000

5,000

01/07/06

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

8,680

8,680

01/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

6,000

6,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

5,000

5,000

01/07/06

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/07/06

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

5,500

5,500

01/07/06

مشاهده