ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله حلب کهنه

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

انبار صداقت

قم - قم

قم

10,200

10,200

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/11/15

مشاهده

تولیدی دهستانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

01/11/15

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,500

9,500

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,500

9,500

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

8,500

8,500

01/11/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

9,500

9,500

01/11/15

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

9,200

9,200

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

8,200

8,200

01/11/15

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,000

10,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

11,000

11,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

01/11/14

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

8,000

8,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

01/11/14

مشاهده

مرکز بازیافت فومنات

گیلان - فومن

گیلان

7,000

7,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

7,500

7,500

01/11/14

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

9,000

9,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,000

8,000

01/11/13

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

9,500

9,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

10,200

10,200

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

8,000

8,000

01/11/12

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

10,100

10,100

01/11/12

مشاهده