ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله حلب کهنه

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,500

10,500

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,500

11,500

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,000

9,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

8,000

8,000

02/03/13

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

10,500

10,500

02/03/13

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

9,500

9,500

02/03/13

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

02/03/13

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/03/12

مشاهده

انبار ضایعات محمد

مرکزی - ساوه

مرکزی

13,100

13,100

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,500

10,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,300

10,300

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعات حسین زاده

زنجان - ابهر

زنجان

10,800

10,800

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

11,500

11,500

02/03/11

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

12,000

12,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

10,000

10,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

10,200

10,200

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

02/03/10

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه زاهدی

خراسان رضوی - تربت جام

خراسان رضوی

9,500

9,500

02/03/09

مشاهده