ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله حلب کهنه

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

9,000

9,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

02/09/19

مشاهده

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

11,000

11,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات معمری

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/09/18

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

13,100

13,100

02/09/18

مشاهده

بنگاه اهن الات صالحی

تهران - ورامین

تهران

9,000

9,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

9,500

9,500

02/09/17

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,300

10,300

02/09/17

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

9,500

9,500

02/09/16

مشاهده

تولیدی دهستانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

02/09/16

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

8,000

8,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه آهن آلات جهانشاهلو

البرز - نظرآباد

البرز

9,300

9,300

02/09/15

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

02/09/15

مشاهده

رایکو فولاد

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

02/09/15

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

9,000

9,000

02/09/15

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/09/15

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,500

10,500

02/09/14

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

9,000

9,000

02/09/14

مشاهده