ایران ضایعات

قیمت ضایعات فولاد منگنز

قیمت خریداران ضایعات فولاد منگنز

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,000

14,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

14,500

14,500

00/07/25

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/07/23

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

00/07/18

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

14,000

14,000

00/07/18

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

13,000

13,000

00/07/13

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

تهران

11,000

11,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

00/06/07

مشاهده

بنگاه استیل خلیلی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/05/19

مشاهده

بنگاه خاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

00/05/16

مشاهده

بنگاه استیل برتر

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/04/27

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/04/13

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

8,000

8,000

00/04/07

مشاهده

  • 17 مورد