ایران ضایعات

قیمت گوشی موبایل در هم

قیمت خریداران گوشی موبایل در هم

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

220,000

220,000

02/08/06

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

180,000

180,000

02/07/30

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

235,000

235,000

02/05/31

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

300,000

300,000

02/05/27

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

175,000

175,000

02/05/22

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

145,000

145,000

02/05/15

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

150,000

150,000

02/04/16

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

200,000

200,000

02/04/08

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

240,000

240,000

02/03/21

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

240,000

240,000

02/02/20

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

تهران

280,000

280,000

02/01/21

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

230,000

230,000

01/09/21

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

190,000

190,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/03/29

مشاهده

بنگاه رامین

همدان - همدان

همدان

150,000

150,000

00/12/28

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

100,000

100,000

00/11/11

مشاهده

بنگاه اهوازی جزایری

خوزستان - اهواز

خوزستان

100,000

100,000

00/03/30

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

تهران

100,000

100,000

99/11/20

مشاهده

بنگاه محمد باقری

تهران - شهریار

تهران

200,000

200,000

99/10/19

مشاهده