ایران ضایعات

قیمت گوشی موبایل در هم

قیمت خریداران گوشی موبایل در هم

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

120,000

120,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

180,000

180,000

01/07/09

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

170,000

170,000

01/07/08

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

150,000

150,000

01/07/08

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

135,000

135,000

01/07/08

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

170,000

170,000

01/07/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

150,000

150,000

01/07/06

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

200,000

200,000

01/07/06

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

190,000

190,000

01/07/05

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

250,000

250,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

120,000

120,000

01/06/31

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

120,000

120,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

95,000

95,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

200,000

200,000

01/06/29

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

125,000

125,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

145,000

145,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

160,000

160,000

01/06/15

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

150,000

150,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

140,000

140,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/06/09

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

180,000

180,000

01/05/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

170,000

170,000

01/05/25

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

190,000

190,000

01/05/18

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

140,000

140,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

220,000

220,000

01/05/02

مشاهده