ایران ضایعات

قیمت گوشی موبایل در هم

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران گوشی موبایل در هم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

155,000

155,000

01/05/24

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

160,000

160,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

140,000

140,000

01/05/23

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

120,000

120,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

92,000

92,000

01/05/22

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

200,000

200,000

01/05/22

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

135,000

135,000

01/05/21

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

260,000

260,000

01/05/20

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

175,000

175,000

01/05/20

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

190,000

190,000

01/05/18

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

120,000

120,000

01/05/17

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

140,000

140,000

01/05/14

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

250,000

250,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

190,000

190,000

01/05/09

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

01/05/06

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

140,000

140,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

190,000

190,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

220,000

220,000

01/05/02

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

180,000

180,000

01/04/31

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

195,000

195,000

01/04/30

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

200,000

200,000

01/04/27

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

210,000

210,000

01/04/25

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

150,000

150,000

01/04/23

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

200,000

200,000

01/04/12

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/03/29

مشاهده