ایران ضایعات

قیمت گوشی موبایل اصل

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران گوشی موبایل اصل

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

222,000

222,000

01/05/24

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

300,000

300,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

160,000

160,000

01/05/23

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

130,000

130,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

130,000

130,000

01/05/22

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

300,000

300,000

01/05/22

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/05/21

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

370,000

370,000

01/05/20

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

240,000

240,000

01/05/20

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

250,000

250,000

01/05/19

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

290,000

290,000

01/05/18

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

01/05/17

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

230,000

230,000

01/05/14

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

260,000

260,000

01/05/09

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

380,000

380,000

01/05/06

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

250,000

250,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

200,000

200,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

400,000

400,000

01/05/02

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

270,000

270,000

01/05/01

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

300,000

300,000

01/04/31

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

300,000

300,000

01/04/30

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

320,000

320,000

01/04/23

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

260,000

260,000

01/04/12

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

40,000

40,000

01/03/29

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

120,000

120,000

00/11/11

مشاهده