ایران ضایعات

قیمت ضایعات گونی و جانبو

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات گونی و جانبو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

3,000

3,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

2,500

2,500

01/04/14

مشاهده

بنگاه بازیافت سینا

تهران - پاکدشت

تهران

3,000

3,000

01/04/14

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

2,500

2,500

01/04/14

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

4,500

4,500

01/04/14

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

3,000

3,000

01/04/14

مشاهده

شرکت فناوریهای پلیمری پویش

مرکزی - ساوه

مرکزی

7,600

7,600

01/04/14

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

2,000

2,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه ضایعات بیرمی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

2,000

2,000

01/04/12

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

3,000

3,000

01/04/11

مشاهده

بهین پلیمر

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

5,000

5,000

01/04/11

مشاهده

بنگاه ضایعات موسوی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

2,500

2,500

01/04/11

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

3,000

3,000

01/04/10

مشاهده

انبار محموديان

گیلان - رشت

گیلان

2,000

2,000

01/04/10

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

2,500

2,500

01/04/08

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

3,000

3,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

2,500

2,500

01/04/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

4,000

4,000

01/04/02

مشاهده

پرس کارتن سعید

زنجان - زنجان

زنجان

2,000

2,000

01/03/29

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

3,000

3,000

01/03/28

مشاهده

بنگاه ضایعات جعفری

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

1,000

1,000

01/03/22

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

2,000

2,000

01/03/21

مشاهده

شرکت گلستان سبز بهاران

گلستان - گرگان

گلستان

2,550

2,550

01/03/20

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

3,000

3,000

01/03/16

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

3,500

3,500

01/03/03

مشاهده