قیمت ضایعات فیلم رادیولوژی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات فیلم رادیولوژی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
20,000
98/07/22
20,000
98/07/19
17,000
98/07/16
14,000
98/06/13
18,000
98/06/06
18,000
98/05/06
13,000
98/03/19
15,000
98/02/20
11,000
97/12/04
13,500
97/10/11
14,000
97/07/11
  • 11 مورد
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی