قیمت ضایعات فیلم رادیولوژی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات فیلم رادیولوژی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
43,000
99/09/04
41,000
99/09/04
42,000
99/09/04
45,500
99/09/03
35,000
99/09/03
28,000
99/09/02
30,000
99/09/01
45,000
99/08/30
45,000
99/08/30
25,000
99/08/26
50,000
99/08/25
34,000
99/08/24
40,000
99/08/20
40,000
99/08/10
35,000
99/08/09
54,000
99/08/05
45,000
99/07/25
46,000
99/07/23
20,000
99/04/26
27,000
99/04/20
27,000
99/04/12
14,000
98/06/13
18,000
98/05/06
11,000
97/12/04
  • 24 مورد
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی