قیمت ضایعات فیلم رادیولوژی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات فیلم رادیولوژی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
23,000
98/11/07
18,000
98/11/05
17,000
98/11/03
20,000
98/11/03
21,500
98/10/27
21,000
98/10/16
20,000
98/10/05
18,000
98/09/10
25,000
98/08/16
14,000
98/06/13
18,000
98/05/06
13,000
98/03/19
15,000
98/02/20
11,000
97/12/04
  • 14 مورد
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی