ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله ورق روغنی

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

هامون لاله کاوه

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,100

13,100

01/10/28

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

تهران

14,500

14,500

01/10/26

مشاهده

بنگاه خاکپور

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

11,000

11,000

01/10/07

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

13,550

13,550

01/10/03

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

11,100

11,100

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

11,600

11,600

01/08/07

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

11,200

11,200

01/08/01

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

11,150

11,150

01/07/27

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

01/07/13

مشاهده

برادران حرمتکیش

قم - قم

قم

10,400

10,400

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات بیرمی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

8,500

8,500

01/06/21

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه حیدریان

قم - قم

قم

10,200

10,200

01/05/30

مشاهده

بنگاه حبیبی

تهران - ورامین

تهران

11,000

11,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه فلزات بهمنی

تهران - تهران

تهران

12,400

12,400

01/04/17

مشاهده

بنگاه امینی پور

قم - قم

قم

12,000

12,000

01/04/06

مشاهده

بازرگانی و پیمانکاری مردانی

قزوین - قزوین

قزوین

12,500

12,500

01/04/03

مشاهده

بنگاه بهکندی

قم - قم

قم

12,500

12,500

01/04/01

مشاهده

بنگاه ضایعات خورشیدوند

لرستان - خرم آباد

لرستان

13,500

13,500

01/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات صادقی

تهران - رباط کریم

تهران

13,800

13,800

01/03/01

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,350

12,350

01/01/24

مشاهده

بنگاه ضایعاتی راد

البرز - کرج

البرز

12,400

12,400

00/11/23

مشاهده

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

تهران

11,800

11,800

00/11/16

مشاهده

بنگاه موحدی

مازندران - بابل

مازندران

11,500

11,500

00/11/15

مشاهده