ایران ضایعات

قیمت ضایعات فله ورق روغنی

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

16,000

16,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

17,500

17,500

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

15,000

15,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

17,200

17,200

02/03/16

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

16,500

16,500

02/03/16

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

17,450

17,450

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

15,200

15,200

02/03/14

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

16,100

16,100

02/03/13

مشاهده

ضایعات آهن قاسم باقریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

02/03/13

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

16,000

16,000

02/03/13

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

17,800

17,800

02/03/13

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

16,800

16,800

02/03/12

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

16,000

16,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

14,500

14,500

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

16,200

16,200

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

15,500

15,500

02/03/11

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

16,800

16,800

02/03/11

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,500

16,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

17,100

17,100

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

16,500

16,500

02/03/10

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

15,500

15,500

02/03/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

17,000

17,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

15,500

15,500

02/03/10

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

17,300

17,300

02/03/09

مشاهده