ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله آبرسانی

قیمت خریداران ضایعات لوله آبرسانی

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

16,000

16,000

02/09/20

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

18,500

18,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

19,500

19,500

02/09/16

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

17,000

17,000

02/09/15

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

20,000

20,000

02/09/11

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

02/09/07

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

19,000

19,000

02/08/01

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

20,000

20,000

02/07/17

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

25,000

25,000

02/04/08

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

16,500

16,500

02/02/17

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

10,500

10,500

02/02/04

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

17,000

17,000

01/10/16

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

13,000

13,000

01/08/16

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

10,000

10,000

00/11/08

مشاهده

بنگاه ضایعات محبوبی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

9,000

9,000

00/10/12

مشاهده

  • 17 مورد