ایران ضایعات

قیمت دینام/الکتروموتور سوخته - پوسته چدن

قیمت خریداران دینام/الکتروموتور سوخته - پوسته چدن

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

30,000

30,000

02/03/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

25,000

25,000

02/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

26,000

26,000

02/03/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

27,000

27,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

25,000

25,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

35,000

35,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

32,000

32,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/02/23

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

25,000

25,000

02/02/22

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

30,000

30,000

02/02/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

22,000

22,000

02/02/20

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

44,000

44,000

02/01/26

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

35,000

35,000

01/11/21

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

37,000

37,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

20,000

20,000

01/10/05

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

21,000

21,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه مرادی

کردستان - قروه

کردستان

30,000

30,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

22,000

22,000

00/11/03

مشاهده

  • 19 مورد