ایران ضایعات

قیمت دینام/الکتروموتور سوخته - پوسته چدن

قیمت خریداران دینام/الکتروموتور سوخته - پوسته چدن

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

25,000

25,000

02/01/13

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

30,000

30,000

02/01/11

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

25,000

25,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

26,000

26,000

02/01/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

25,000

25,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

20,000

20,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

20,000

20,000

01/12/28

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

30,000

30,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

30,000

30,000

01/12/24

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

50,000

50,000

01/12/15

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

35,000

35,000

01/11/21

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

37,000

37,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

20,000

20,000

01/10/05

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

20,000

20,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

21,000

21,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه مرادی

کردستان - قروه

کردستان

30,000

30,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

22,000

22,000

00/11/03

مشاهده

  • 19 مورد