ایران ضایعات

قیمت ضایعات در و پنجره

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات در و پنجره

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

10,900

10,900

01/04/15

مشاهده

برادران حرمتکیش

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

10,000

10,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

10,000

10,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

10,500

10,500

01/04/15

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/15

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

01/04/15

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

11,800

11,800

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

9,550

9,550

01/04/15

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

01/04/15

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

12,900

12,900

01/04/15

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,500

10,500

01/04/14

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

9,800

9,800

01/04/14

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

11,500

11,500

01/04/14

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

10,500

10,500

01/04/13

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

9,000

9,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,500

10,500

01/04/13

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

11,200

11,200

01/04/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/04/12

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

10,300

10,300

01/04/12

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/04/12

مشاهده