ایران ضایعات

قیمت ضایعات در و پنجره

قیمت خریداران ضایعات در و پنجره

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

8,100

8,100

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

8,100

8,100

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

9,800

9,800

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

8,800

8,800

00/06/27

مشاهده

انبار ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,300

8,300

00/06/27

مشاهده

بنگاه سادات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

8,900

8,900

00/06/27

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

8,300

8,300

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

9,050

9,050

00/06/27

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

8,500

8,500

00/06/26

مشاهده

انبار ضایعات سید

اصفهان - آران و بیدگل

اصفهان

8,700

8,700

00/06/26

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,700

8,700

00/06/26

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

9,150

9,150

00/06/26

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

8,600

8,600

00/06/26

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

8,200

8,200

00/06/25

مشاهده

ذوب فلزات علوی

مرکزی - اراک

مرکزی

9,000

9,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,800

8,800

00/06/25

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

8,800

8,800

00/06/25

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

8,000

8,000

00/06/25

مشاهده

برادران حرمتکیش

قم - قم

قم

8,400

8,400

00/06/25

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

9,600

9,600

00/06/24

مشاهده