ایران ضایعات

قیمت ضایعات در و پنجره

قیمت خریداران ضایعات در و پنجره

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

12,600

12,600

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

13,050

13,050

01/11/12

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

14,400

14,400

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

11,750

11,750

01/11/12

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

14,100

14,100

01/11/12

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,200

13,200

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,500

12,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

13,600

13,600

01/11/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

12,000

12,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

13,200

13,200

01/11/11

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,700

12,700

01/11/11

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

13,000

13,000

01/11/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

13,000

13,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

11,100

11,100

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

13,150

13,150

01/11/11

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

01/11/10

مشاهده