ایران ضایعات

قیمت ضایعات در و پنجره

قیمت خریداران ضایعات در و پنجره

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

12,500

12,500

02/09/10

مشاهده

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

13,000

13,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

13,600

13,600

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

14,400

14,400

02/09/10

مشاهده

بنگاه اهن الات صالحی

تهران - ورامین

تهران

14,200

14,200

02/09/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

13,900

13,900

02/09/09

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

13,800

13,800

02/09/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

13,900

13,900

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,100

15,100

02/09/09

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

15,600

15,600

02/09/09

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

13,500

13,500

02/09/08

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,800

14,800

02/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

13,000

13,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

12,900

12,900

02/09/07

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

02/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

14,000

14,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

12,000

12,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

14,500

14,500

02/09/06

مشاهده