ایران ضایعات

قیمت چدن داکتیل ریزبار

داکتیل ریزبار

داکتیل ریزبار

تاریخ بروزرسانی : 03/04/05

میانگین خرده بار: 15,900

میانگین عمده بار: 16,800

داکتیل نوعی چدن نشکن است که دارای نقطه ذوب کم بوده و نسبت به ضربه و سایش مقاوم می باشد. این نوع چدن از طریق آنیل سازی از چدن سفید به دست می آید. چدن اگر منجمد شود، شکل گلوله‌ای به خود می‌گیرد. به همین خاطر برای ساخت قطعاتی که پیکربندی پیچیده دارند، کاربرد فراوانی دارد. قابلیت بازیافت هم از ویژگی های مهم آن می باشد. این نوع ضایعات پس از شکستن قطعات بزرگ ضایعات داکتیل بدست می آید و ابعاد قطعات خردشده متناسب با دهانه کوره های آلیاژسازی آماده ذوب می باشد.

بیشتر

قیمت خریداران چدن داکتیل ریزبار

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000

  • 23 مورد