ایران ضایعات

قیمت چدن داکتیل درشت بار

قیمت خریداران چدن داکتیل درشت بار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,600

10,600

00/06/30

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

10,000

10,000

00/06/30

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

9,900

9,900

00/06/30

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

9,500

9,500

00/06/27

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

تهران

10,000

10,000

00/06/24

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,000

10,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,000

11,000

00/06/09

مشاهده

کیمیا چدن

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,550

10,550

00/06/09

مشاهده

فولاد کاویان سپنتا

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/05/31

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,000

9,000

00/01/29

مشاهده

بنگاه آهن آلات اتحاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,500

10,500

99/11/23

مشاهده

بنگاه نجیب بختیاری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,000

10,000

99/11/12

مشاهده

بنگاه علی ابراهیمی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,700

8,700

99/11/12

مشاهده

فولاد هامون نایژه

تهران - تهران

تهران

6,280

6,280

99/06/02

مشاهده

انبار ضایعات وکیل

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

5,100

5,100

99/04/02

مشاهده

بنگاه ضایعات امید

تهران - تهران

تهران

4,800

4,800

99/02/24

مشاهده

شرکت ریخته گری دنا

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

4,500

4,500

98/11/23

مشاهده

تولیدی صنعت پیشه

مرکزی - اراک

مرکزی

1,900

1,900

97/09/23

مشاهده

  • 18 مورد