ایران ضایعات

قیمت ضایعات کریستال - GPPS

قیمت خریداران ضایعات کریستال - GPPS

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

27,000

27,000

01/05/23

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,000

18,000

01/05/23

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

23,000

23,000

01/05/23

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

25,000

25,000

01/05/22

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/05/19

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

23,000

23,000

01/05/19

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

21,000

21,000

01/05/19

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

12,000

12,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

29,000

29,000

01/05/04

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

17,000

17,000

01/05/04

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

01/05/03

مشاهده

بنگاه نور محمدی

کرمان - رفسنجان

کرمان

13,000

13,000

01/05/03

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

22,000

22,000

01/04/30

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

16,500

16,500

01/04/07

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

16,000

16,000

01/04/06

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

16,000

16,000

01/04/02

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

01/03/29

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

14,000

14,000

01/03/28

مشاهده

تولیدی کریستال علوی

تهران - ری

تهران

26,000

26,000

01/03/13

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

27,000

27,000

01/01/31

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/01/21

مشاهده